สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองร่วมพิธีถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม เวลา 08.00 น. 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองร่วมพิธีถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
ณ บริเว
ณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง


เข้าร่วมงานวันสูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด”สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแแรง”

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ร่วมงานวันสูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด“สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช อายุ 94 ปีเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 ตลอดจนการมอบรางวัลให้กับบุคคล องค์กร สถานประกอบการที่มีผลงานผู้สูงอายุดีเด่น ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในภาพอาจจะมี 2 คน, อาหาร

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และอาหาร ในภาพอาจจะมี 12 คน, ฝูงชน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดฐานกิจกรรมในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประจาปี ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า สมุด ปากกา เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า สมุด และปากกา เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดาเนินกิจการและผู้ปกครองที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจาปี ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ ๑๕๐๙ ระยอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๔๙๐ ระยอง
ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นขอประชาชนเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

ข่าวกิจกรรม พมจ.ระยอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน เอเชีย อาคเนย์ ประจำปี 2562