งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง”

สนง.พมจ.ระยอง เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สนง.พมจ.ระยอง ร่วมต้อนรับ รมว.พม. จุติ ไกรฤกษ์ และเข้าร่วมเปิดงาน มหกรรมบ้านพอเพียง