โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม “สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562

สนง.พมจ.ระยอง ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ดำเนินงานกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี สถาบันรามจิตติ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐๐ คน จากทั้ง ๘ อำเภอ ของจังหวัดระยอง มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ เดือน พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักและและพัฒนาทักษะในการป้องกันตนเอง จากภัยยาเสพติด การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและมีสติในการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งให้รู้จักเสียสละและมีแนวคิดจิตสาธารณะ เพื่อคนส่วนรวมซึ่งสามารถรับชม วิดิทัศน์ของการอบรม ได้ผ่านทาง https://youtu.be/vvLoV1OLUhc

ทั้งนี้จะมีการติดตามผลเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมต่อไป ใต้ความร่วมมือของ สถาบันศึกษา และ สนง.พมจ.ระยอง เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในโอกาสต่อไป

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดระยอง

                 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและมนุษย์จังหวัดระยอง โดย นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมประกอบด้วย

1. การทำความสะอาดถนนและบาทวิถี
2. การตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้
3. การปลูกต้นไม้ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเกาะกลางถนน เน้นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสีเหลือง และทนต่อสภาพอากาศเช่น เฟื้องห้าสีเหลือง ทองอุไร เป็นต้น
4. การเปลี่ยนหลอดไฟส่องทางที่ชำรุด
5. การจัดระเบียบสายไฟ/สายสื่อสาร และป้ายประชาสัมพันธ์
               สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและมนุษย์จังหวัดระยอง โดย นางสาทิพย์ ภูธนากูล นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วม กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรั้วด้านหน้า และด้านในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อ.เมือง จังหวัดระยอง

ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ห้องโถงมุขหลัง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง