รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

“ประกาศจากจังหวัดระยอง”ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลำดับที่ 1-15 ให้เข้ามาสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุนฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ