ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


2pantipa1

นางพรรณทิภา  สีขาว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                   

        นางสาวหนึ่งฤทัย  โฉมวิไล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

      5manage                                                

    นางสาวชัญญา เสนาะวงศ์                                                     นางสาวชนิดา รุ่งสว่าง

               นักพัฒนาสังคม                                                                                พี่เลี้ยงเด็ก

    7manage                                              8manage

      นางสาวเฉลา พืชพันธุ์                                                        นายฤกษ์ชัย พันธุ์สกุล

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี                                                พนักงานอำนวยการ

9manage                                               

        นายตรีกา ขันชารี                                                     นางสาวเทียนดำ  เพ็ชรสุวรรณ

        พนักงานขับรถยนต์                                                              พนักงานทำความสะอาด