คนพิการ


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับคนพิการ

 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับสถานประกอบการ ( 7/11/2560)

02 - วิธีสมัครใช้งานออนไลน์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี …