ข่าวประชาสัมพันธ์

📢ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียน📢

 👉ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร

ติดต่อสอบถาม 📞…ฝ่ายบริหาร 038-694073

 👉รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร

ติดต่อสอบถาม 📞…ฝ่ายบริหาร 038-694073

📢ประกาศด่วนที่สุด📢  … สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองระยองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

 👉ตำแหน่งพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากเดิมห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง เปลี่ยนเป็นห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 2 (มุขหลัง) #จัดสอบ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม 📞…ฝ่ายบริหาร 038-694073

ประกาศจังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนิติกร

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2562

สนง.พมจ.ระยอง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สนง.พมจ.ระยอง เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดริมคลอง