สนง.พมจ.ระยอง ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

📢ประชาสัมพันธ์📢 ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา วิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 6 เดือน) โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ดาวน์โหลด>> ระเบียบการ

พม. ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ 2563

พม. ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับน้องๆ ทั้งของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา (ชาย-หญิง)

สนง.พมจ.ระยอง ร่วมบริจาคสิ่งของเนื่องในงาน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒”

สนง.พมจ.ระยอง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง